Wpływ Risedronate na ryzyko złamania biodra u kobiet w podeszłym wieku czesc 4

Projekt badania. Kobiety w wieku od 70 do 79 lat zostały zakwalifikowane, jeśli miały niską gęstość mineralną kości na szyjce kości udowej (wynik T, niższy niż -4 lub niższy niż -3 z co najmniej jednym nieskrępowanym czynnikiem ryzyka złamania biodra). Kobiety w wieku .80 lat zostały zakwalifikowane, jeśli miały co najmniej jeden nieskrępowany czynnik ryzyka złamania biodra lub niskiej gęstości mineralnej kości na szyjce kości udowej (wynik T, mniejszy niż -4 lub mniejszy niż -3 z długością osi biodrowej . 11,1 cm). Następująca liczba kobiet wycofała się o 12, 24 i 36 miesięcy: 842, 1365 i 1677 kobiet w wieku od 70 do 79 lat oraz 820, 1317 i 1647 kobiet w wieku 80 lat lub starszych. Niektóre kobiety przestały przyjmować przypisane leczenie przed zakończeniem badania, ale były obserwowane do końca badania (tj. Zakończono badanie kontrolne). Tabela 1. Tabela 1. Podstawowe cechy kobiet w badaniu według wieku przy zapisywaniu. Łącznie 9331 kobiet było włączonych do badania i otrzymało co najmniej jedną dawkę badanego leku (ryc. 1). W obrębie każdej grupy rekrutacyjnej charakterystyka linii podstawowej przypisana ryzedronianowi i grupie przypisanej placebo była podobna (Tabela 1). Pomiary gęstości mineralnej kości były dostępne na linii podstawowej tylko dla 31 procent kobiet w wieku 80 lat lub starszych. Prawie wszystkie kobiety (98 procent) były białe.
Pełne dane uzupełniające były dostępne dla 64 procent kobiet (69 procent osób z potwierdzoną osteoporozą i 58 procent osób z głównie klinicznymi czynnikami ryzyka). Czas obserwacji był podobny dla kobiet przydzielonych do rizedronianu i tych przypisanych placebo (średnio 2,3 roku), podobnie jak średni czas trwania leczenia (2,0 lat). Charakterystyka kliniczna, w tym gęstość mineralna kości na szyjce kości udowej, kobiet, które wcześniej przerwały leczenie i tych, które otrzymywały leczenie przez wszystkie trzy lata badania, była podobna, z wyjątkiem tego, że ta pierwsza była nieco starsza i mniej ważona. i częściej palili niż oni. Nie było znaczących różnic między kobietami przypisanymi do rizedronianu a kobietami otrzymującymi placebo w związku z przyczynami przerwania leczenia (dane nieukazane).
Złamania stawu biodrowego
Tabela 2. Tabela 2. Częstość występowania złamania stawu biodrowego w podgrupach kobiet według leczenia ryzedronem lub placebo. Spośród 9331 kobiet, które otrzymały co najmniej jedną dawkę badanego leku, 232 miało złamanie biodra. Spośród tych złamań 60% było przy szyjce kości udowej, 33% było międzykrwotokowe, 3% było przy głowie kości udowej, a żadna konkretna informacja na miejscu złamania nie była dostępna dla 4%. W analizie wszystkich kobiet częstość występowania złamania szyjki kości udowej wynosiła 2,8% wśród kobiet przydzielonych do rizedronianu, w porównaniu z 3,9% wśród osób przypisanych do grupy placebo (tabela 2).
Rycina 2. Rycina 2. Szacunki Kaplan-Meier z częstości występowania złamania stawu biodrowego u młodszych kobiet (panel A) i u starszych kobiet (panel B) według leczenia ryzedronem lub placebo. Kobiety w wieku od 70 do 79 lat zostały zakwalifikowane, jeśli miały niską gęstość mineralną kości w szyjce kości udowej (wynik T, niższy niż -4 lub niższy niż -3 z co najmniej jednym nieskrępowanym czynnikiem ryzyka złamania biodra)
[więcej w: gemcytabina, stomatolog dziecięcy włocławek, głuchoniemota ]
[więcej w: ciągle wzdęty brzuch, jak zwiększyć fps w minecraft, pronacja supinacja ]