Uzyskanie świadomej zgody w Bangladeszu

Świadoma zgoda jest niezbędna w przypadku badań z udziałem ludzi. Jednak niewiele wiadomo na temat tego, czy naukowcom udało się przekazać potencjalnym uczestnikom badania wymagane informacje, zgodnie z Deklaracją Helsińską1. Potencjalni uczestnicy w kraju rozwijającym się mogą być analfabetami i mogą mieć ograniczone doświadczenie w opiece medycznej i badaniach. Umiejętności komunikacyjne badaczy są szczególnie ważne w takich sytuacjach2. Tylko kilka badań empirycznych zajęło się tą kwestią
Przeanalizowaliśmy świadomą zgodę wśród kobiet w ciąży uczestniczących w społecznym badaniu suplementacji żelaza. Badanie przeprowadzono w wiejskich Bangladeszu w 1998 r. I obejmowało 105 kobiet. Świadoma zgoda została uzyskana po szczegółowym objaśnieniu badań kobietom podczas ich pierwszej wizyty w ośrodku opieki przedporodowej. Asystenci polowi niepowiązani z badaniem suplementacji żelaza gromadzili dane dotyczące świadomej zgody, korzystając z ustrukturyzowanego kwestionariusza. Około dwie trzecie badanych kobiet było analfabetami, a trzy czwarte pochodziło z gospodarstw domowych o niewystarczających gruntach pod uprawy na własne potrzeby.
Tabela 1. Tabela 1. Wskaźniki pozytywnych odpowiedzi na pytania dotyczące zrozumiałości i adekwatności informacji dla 105 potencjalnych uczestników badania w Bangladeszu. Informacje, które uzyskaliśmy na temat adekwatności świadomej zgody, były zróżnicowane. Chociaż większość kobiet została poinformowana o celach badania, wielu z nich nie rozumiało, że mogą odmówić udziału (tabela 1). Jeszcze mniej kobiet zrozumiało, że może zrezygnować z badania. Około połowa uważała, że uczestnictwo było częścią zwykłej, rutynowej opieki zdrowotnej. Osiemdziesiąt siedem procent wskazało, że wzięły one udział, ponieważ wierzyły, że zrobienie tego może przynieść tak wielkie korzyści, przede wszystkim pod względem leczenia dla siebie samych lub poprawy stanu zdrowia ich dzieci, że trudno powiedzieć nie.
Te wyniki są zniechęcające. Problem nie ogranicza się jednak do krajów rozwijających się; na przykład w Szwecji były podobne doświadczenia. Z 42 szwedzkich kobiet uczestniczących w ginekologicznym badaniu klinicznym 17 nie wiedziało, że mogą wycofać się z udziału, a 4 kobiety odniosły wrażenie, że chirurgiczna procedura diagnostyczna, przeprowadzana wyłącznie w celu badań, była częścią rutynowej opieki. 4 Jednak w środowiskach z ograniczonymi zakładami opieki zdrowotnej rzeczywistość może być taka, że udział w badaniach medycznych daje możliwość uzyskania dostępu do usług, które w innym przypadku nie są łatwo dostępne. Wrażliwość potencjalnych przedmiotów badawczych wymaga, aby naukowcy poważnie wzięli na siebie odpowiedzialność za zapewnienie praw uczestnikom.
Niels Lynöe, MD, Ph.D.
Ziauddin Hyder, MB, BS
Ume. University, 901 87 Ume., Szwecja
Mustaque Chowdhury, Ph.D.
Bangladesz Rural Advancement Committee, 1212 Dhaka, Bangladesz
Lotta Ekström, Ph.D.
Ume. University, 901 87 Ume., Szwecja
4 Referencje1. Międzynarodowe wytyczne etyczne dotyczące badań biomedycznych z udziałem ludzi. Genewa: Rada Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych, 1993.
Google Scholar
2 Angell M. Obowiązki inspektorów dotyczące ludzi w krajach rozwijających się. N Engl J Med 2000; 342: 967-969
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Preziosi MP, Yam A, Ndiaye M, Simaga A, Simondon F. Praktyczne doświadczenia w uzyskaniu świadomej zgody na badanie szczepionki na obszarach wiejskich w Afryce. N Engl J Med 1997; 336: 370-373
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Lynoe N, Sandlund M, Dahlqvist G., Jacobsson L. Świadoma zgoda: badanie jakości informacji przekazywanych uczestnikom badania klinicznego. BMJ 1991; 303: 610-613
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
(35)
[hasła pokrewne: gemcytabina, nieżyt ucha, zatrucie opiatami ]
[przypisy: palec młoteczkowaty, obturacja płuc, olx pl bialystok ]