Endoluminal Beta-Radiation Therapy w zapobieganiu restenozy wieńcowej po angioplastyce balonowej czesc 4

Ta metoda analizy była stosowana w poprzednich badaniach brachyterapii naczyniowej.15 Analiza statystyczna
Do badania z mocą (1-.) wynoszącą 90 procent, jednostronnym błędem typu I (.) wynoszącym 0,05 i oczekiwaną minimalną średnicą światła przy obserwacji 1,67 mm (osiągniętej w badaniu Benestent II5 wśród pacjenci poddani angioplastyki balonowej), z odchyleniem standardowym wynoszącym 27,5 procent, obliczyliśmy, że musimy zapisać 34 pacjentów w każdej grupie, aby wykryć 20-procentową poprawę minimalnej średnicy światła w ciągu sześciu miesięcy (2,00 vs. 1,67 mm ). Aby uwzględnić oczekiwaną 30% częstość implantacji stentu, zwiększyliśmy populację do 180 pacjentów (45 w każdej z czterech grup).
Do porównania zmiennych binarnych wykorzystano dokładny test Fishera dla dwóch grup lub w razie potrzeby zastosowano test chi-kwadrat. Do porównania zmiennych ciągłych wykorzystano dwustronne t-testy Studenta. Read more „Endoluminal Beta-Radiation Therapy w zapobieganiu restenozy wieńcowej po angioplastyce balonowej czesc 4”

Czynniki ryzyka obrzęku mózgu u dzieci z cukrzycową kwasicą ketonową czesc 4

Klinicznie widoczny obrzęk mózgu wystąpił w 61 z 6977 hospitalizacji z powodu cukrzycowej kwasicy ketonowej w okresie badania (0,9%, przedział ufności 95%, 0,7 do 1,1%). Rozpoznanie obrzęku mózgu opierało się na pogorszeniu stanu psychicznego, któremu towarzyszyły badania radiograficzne u 32 z 61 dzieci (52 procent), ze względu na zmiany stanu psychicznego, które poprawiły się po leczeniu podejrzanego obrzęku mózgu u 27 dzieci (44 procent), oraz badania pośmiertne u 2 dzieci (3 procent). Pogorszenie stanu neurologicznego wystąpiło po 7 godzinach (zakres od 0 do 25) po rozpoczęciu leczenia cukrzycowej kwasicy ketonowej (ryc. 1), ale u trzech dzieci (5 procent), u których wystąpił radiologicznie widoczny obrzęk mózgu, wystąpił przed rozpoczęciem terapii. Spośród 61 dzieci z obrzękiem mózgu, 35 (57 procent) wyzdrowiało bez następstw, 13 (21 procent) przeżyło z trwałą dysfunkcją neurologiczną, a 13 (21 procent) zmarło. Read more „Czynniki ryzyka obrzęku mózgu u dzieci z cukrzycową kwasicą ketonową czesc 4”

Irinotekan plus fluorouracyl i leukoworyna z przerzutowym rakiem jelita grubego

W pracy Saltz i wsp. (28 września) pozostawia bez odpowiedzi pytania dotyczące toksyczności i intensywności dawki połączenia irinotekanu, fluorouracylu i leukoworyny w leczeniu przerzutowego raka jelita grubego. Autorzy wskazują, że mediana względnej intensywności dawki irynotekanu. . . Read more „Irinotekan plus fluorouracyl i leukoworyna z przerzutowym rakiem jelita grubego”

Nauki nazistowskie – eksperymenty hypotermiczne Dachau ad 6

Inną możliwością jest sfabrykowanie zjawiska utrzymującego się oddychania po zatrzymaniu krążenia. Koncepcja, że lokalne zastosowanie zimna do potylicy i grzbietowej szyi przyspiesza schładzanie została udoskonalona przez Himmlera i jest przekonująco wykazana w kompleksowym raporcie Dachau za pomocą krzywych temperatury z jednego zestawu eksperymentów. Rascher utrzymywał również, że śmierć i krwawienie mózgowe występowały tylko wtedy, gdy potylica i szyja były zanurzone w lodowatej wodzie, co oznacza, że hipotermia zanurzeniowa nie powoduje śmierci, jeśli struktury nad szyjką są trzymane poza wodą. Chociaż skóra głowy jest skuteczną powierzchnią wymiany ciepła, 23 nie znalazłem dowodów w bogatej literaturze na temat wywołanej lub przypadkowej hipotermii zanurzeniowej, że ta stosunkowo niewielka powierzchnia odgrywa tak kluczową rolę w odpowiedzi na chłodzenie. Obserwacja prawdopodobnie została sfabrykowana; Gagge i Herrington zauważyli, że wyniki z Dachau mogły być przesadzone dla poparcia teorii Himmlera.24
Oświadczenie zawarte w kompleksowym raporcie Dachau, że chłodzenie było komplikowane przez obrzęk mózgu i krwotok, jest sprzeczne z ogromnym doświadczeniem doświadczalnym i klinicznym. Read more „Nauki nazistowskie – eksperymenty hypotermiczne Dachau ad 6”

sp szpital kliniczny otwock ad

Spośród 202 pacjentów 79 miało niewydolną chorobę, na co wskazywał brak odpowiedzi (<25 procentowe zmniejszenie poziomu składnika M) po zakończeniu leczenia indukcyjnego, nawrotu choroby lub progresji choroby podczas terapii indukcyjnej; 18 pacjentów straciło czas na obserwację. Spośród 105 pozostałych pacjentów 80 miało obiektywną odpowiedź, a 25 miało stabilizację choroby. Czterech spośród tych 105 pacjentów zdecydowało się nie brać udziału w badaniu. W związku z tym przeprowadzono randomizację w sumie u 101 pacjentów, która została przeprowadzona przez centralny sekretariat próbny przy użyciu zakodowanych kopert.
Projekt badania
Pacjentów stratyfikowano na podstawie ich leczenia indukcyjnego, a następnie losowo przydzielano do otrzymywania interferonu jako leczenia podtrzymującego lub nie otrzymywali leczenia. Read more „sp szpital kliniczny otwock ad”

Randomizowany, kontrolowany test Methylprednisolone lub Naloxone w leczeniu ostrego uszkodzenia rdzenia kręgowego – wyniki drugiego krajowego badania ostrego urazu rdzenia kręgowego ad 8

Tacy pacjenci mogą być w stanie odżywiać się za pomocą adaptera lub klamry i pomagać w poruszaniu się. Inny pacjent z porażeniem kończyn dolnych, który nie miał funkcji od czworogłowych w dół po urazie (wskaźnik motoryczny, 37), zyskał 10 punktów. Tacy pacjenci mogą być w stanie stać z aparatami ortodontycznymi, zginać kolana i obracać się, umożliwiając ruch bez pomocy. Niemniej jednak, poprawa funkcji neurologicznej przypisywana metyloprednizolonowi widoczna w niniejszym badaniu nie może być łatwo przełożona na konkretne ulepszenia stanu funkcjonalnego. Poprawa dostateczna, aby przejść przez jedną z pięciu kategorii neurologicznych (np. Read more „Randomizowany, kontrolowany test Methylprednisolone lub Naloxone w leczeniu ostrego uszkodzenia rdzenia kręgowego – wyniki drugiego krajowego badania ostrego urazu rdzenia kręgowego ad 8”

Randomizowany, kontrolowany test Methylprednisolone lub Naloxone w leczeniu ostrego uszkodzenia rdzenia kręgowego – wyniki drugiego krajowego badania ostrego urazu rdzenia kręgowego ad 5

Żadna z różnic u pacjentów przyjmujących nalokson lub u pacjentów leczonych po raz pierwszy dłużej niż osiem godzin po urazie była statystycznie istotna. Tabela 5. Tabela 5. Zmiana w pomiarach neurologicznych Sześć tygodni i sześć miesięcy po urazie u pacjentów, którzy otrzymali lek badany w ciągu ośmiu godzin urazu. * Tabela 5 pokazuje zmianę wyników u pacjentów leczonych w ciągu ośmiu godzin od urazu, zgrupowanych zgodnie z neurologiczną charakterystyką uszkodzenia. Read more „Randomizowany, kontrolowany test Methylprednisolone lub Naloxone w leczeniu ostrego uszkodzenia rdzenia kręgowego – wyniki drugiego krajowego badania ostrego urazu rdzenia kręgowego ad 5”

Randomizowany, kontrolowany test Methylprednisolone lub Naloxone w leczeniu ostrego uszkodzenia rdzenia kręgowego – wyniki drugiego krajowego badania ostrego urazu rdzenia kręgowego czesc 4

Ogromna większość pacjentów była przytomna przy przyjęciu i nie miała określonych zespołów sznurkowych (na przykład zespół Brown-Sequarda lub zespół centralnego przewodu). Tylko dwóch pacjentów miało otwarte rany. Około 60 procent pacjentów miało pełne obrażenia przy przyjęciu. Obwodowe linie do wlewu leku umieszczono u 92% pacjentów. Nie było znaczących różnic w rozkładzie cech pacjentów wśród trzech grup leczenia. Read more „Randomizowany, kontrolowany test Methylprednisolone lub Naloxone w leczeniu ostrego uszkodzenia rdzenia kręgowego – wyniki drugiego krajowego badania ostrego urazu rdzenia kręgowego czesc 4”

Brush with Death: Społeczna historia zatrucia ołowiem

Brush with Death: Społeczna historia zatrucia ołowiem jest wciągająca, pomimo pewnych wad. Chociaż autor stara się przedstawić go jako obiektywną historię zatrucia ołowiem w Stanach Zjednoczonych w XX wieku, książka ma postawę : transgresje producentów i przemysłowych użytkowników ołowiu są rzucane w gniewnym świetle, w przeciwieństwie do z dotkniętymi i ich adwokatami, którzy zostali uznani za cnotliwych. Dla wielu czytelników ta postawa będzie wiwatowana lub drwiona, ale w obu przypadkach zaburzy to obiektywność, z jaką czytana jest książka. Wielu podzieli pogląd Warrena i wybaczy retorykę, podczas gdy inni przestaną czytać, na ich utratę. Choć ton i pasja tej książki nie pasują do typowego traktatu naukowego, to jednak fascynujące i stymulujące. Read more „Brush with Death: Społeczna historia zatrucia ołowiem”