sp szpital kliniczny otwock ad 7

Jednakże różnice w rozmieszczeniu pacjentów ze wskaźnikiem znakowania .2% pomiędzy dwiema grupami badanymi nie miały wpływu na wyniki. Pacjenci z poziomem beta2-mikroglobuliny .509 nmoli na litr byli równo rozdzieleni między grupami. Pierwszych 12 pacjentów przydzielonych do grupy interferonu otrzymało 10 MU interferonu na metr kwadratowy; 3 z nich miało ciężki zespół grypopodobny i toksyczne reakcje hematologiczne wymagające przerwania interferonu. Po zmniejszeniu dawki do 3 MU na metr kwadratowy znacząco poprawiono tolerancję leku, a leczenie nadal miało kliniczną skuteczność.
Podsumowując, stwierdziliśmy, że leczenie podtrzymujące interferonem znacznie przedłużało odpowiedź i przeżycie z akceptowalnym poziomem toksyczności u pacjentów ze szpiczakiem mnogim, którzy zareagowali na standardową chemioterapię indukcyjną.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierane przez granty włoskiej Narodowej Rady ds. Badań Naukowych w ramach kontraktów Oncology Special Project (87.001192.44 i 87.02801.44).
Przedstawione w części w Cancer Treatment Reviews (1988; 15: Suppl A: 43-8).
Author Affiliations
Z Sekcji Hematologii, Wydziału Biologii Człowieka, Uniwersytet La Sapienza , Rzym (FM, GA, SA, MTP, MLV); Sekcja Hematologii, Katedra Hematologii Eksperymentalnej i Onkologii, Uniwersytet w Turynie (MB, AP); Instytut Patologii Medycznej, Uniwersytet w Bari (AG, VML, FD); Hematologia, Oddział Medycyny, Szpital S. Giovanni, Turyn (FM); oraz Wydział Hematologii, Szpital S. Eugenio, Uniwersytet Tor Vergata , Rzym (MT); wszystko we Włoszech. Zwróć się z prośbą o przedruk do Dr Avvisati z Hematology, Department of Human Biopatology, University La Sapienza , Via Benevento 6, 00161 Rzym, Włochy.

[więcej w: przychodnia dragonów, duomox angina, jak zwiekszyc fps w minecraft ]