kot przeziębienie

Lekarze AIDS: Głosy z Epidemii ad

Często opieka nad pacjentami z AIDS wiązała się z ciężką walką z administratorami szpitali, kolegami, przyjaciółmi i rodziną. W rozdziale zatytułowanym The Dark Years lekarze opisują, w jaki sposób pogodzili się z tym, co mieli do zaoferowania młodym pacjentom, którzy umierają w wyjątkowo dużej liczbie. Długi rozdział Travel Agents for Death , skrupulatnie przekazuje głos lekarzom, którzy zostali przytłoczeni śmiercią swoich pacjentów i musiał poradzić sobie z ambiwalencją swoich kolegów, systemu opieki zdrowotnej i społeczeństwa.
Następni...

Więcej »

Kontrolowana próba cyklosporyny w leczeniu pierwotnej marskości żółciowej czesc 4

Natomiast u 10 pacjentów w grupie placebo zmęczenie i świąd były gorsze po roku u 4 (40%, P <0,06) i 6 (60%, P <0,001). Po roku uczestnictwa w badaniu jedynie 8 z 19 pacjentów w grupie leczonej cyklosporyną nadal stosowało cholestyraminę, podczas gdy 8 z 10 pacjentów w grupie placebo stosowało lek. Średnie wyniki zmęczenia i świądu zmniejszyły się w grupie otrzymującej cyklosporynę, odpowiednio od wartości początkowej 1,0 i 1,2, do 0,6 i 0,4 po roku leczenia (p <0,005). Natomiast w grupie placebo średnie wyniki zmęczenia i świądu zwiększyły się z 1,0 do 1,1...

Więcej »

Zlokalizowana wewnątrzcząsteczkowa radioterapia gamma w celu zahamowania nawrotu restenozy po stentowaniu ad

Próba była zgodna z postanowieniami Deklaracji Helsińskiej w sprawie dochodzeń dotyczących ludzi i została zatwierdzona przez Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) do Świadczenia w ramach dochodzenia w sprawie urządzeń. Wszystkie ośrodki badawcze uzyskały aprobatę lokalnych komisji weryfikacyjnych. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów. Kryteria kwalifikacji
Pacjenci byli uprawnieni do badania, jeśli mieli w przeszłości dusznicę bolesną i objawy niedokrwienia mięśnia sercowego, ze zmianą docelową, w której stwierdzono zwężenie o wi...

Więcej »

Udzial dwóch odrebnych tetnic

Tekst w przybliżeniu 700-stronicowy jest podzielony na trzy główne sekcje obejmujące tematy związane z okresami przed, podczas i po transplantacji. Pierwsza sekcja, podzielona na dziewięć rozdziałów, obejmuje anemię aplastyczną, poszczególne białaczki, chorobę Hodgkina, inne chłoniaki i szpiczaka mnogiego. Zawiera również rozdziały dotyczące guzów litych (w tym nowotworów piersi, jajników i komórek zarodkowych oraz nowotworów wieku dziecięcego) i wrodzonych niedoborów odporności, chorób metabolicznych, hemoglobinopatii, choroby Gauchera, chorób autoimmunol...

Więcej »
http://www.badaniekliniczne.com.pl 751#redukcja brzucha , #ile pić wody dziennie żeby schudnąć , #ból nóg w kostkach przyczyny , #nowotwór nadgarstka , #uczucie wzdętego brzucha , #oczyszczanie prostaty , #komórki dysplastyczne , #icd10 f20 , #artretyzm kolan , #obniżone napięcie mięśniowe u 3 latka ,