Wirusowe zapalenie wątroby typu B i ryzyko stwardnienia rozsianego

Doniesienia o stwardnieniu rozsianym rozwijającym się po szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B doprowadziły do obawy, że ta szczepionka może być przyczyną stwardnienia rozsianego u wcześniej zdrowych osób. Metody
Przeprowadziliśmy zagnieżdżone badanie kliniczno-kontrolne w dwóch dużych kohortach pielęgniarek w Stanach Zjednoczonych, w badaniu Nurses Health Study (w którym uczestniczyło 121,700 kobiet od 1976 r.) Oraz w badaniu Nurses Health Study II (które śledziło 116.6...

Stan odżywienia i zdrowia tybetańskich dzieci żyjących na dużych wysokościach ad

Mapa Tybetańskiego Regionu Autonomicznego przedstawiająca miejsca badań i liczbę dzieci zbadanych według wieku i lokalizacji (1035 chłopców i 1043 dziewcząt). Mapa oparta jest na informacjach z Biura Badań Tybetańskiego Regionu Autonomicznego22 i Dordże.23 W okresie od sierpnia do grudnia 1994 r. I 1995 r. Zbadaliśmy 2078 tybetańskich dzieci od urodzenia do 84 miesięcy, które pochodziły z 11 okręgów w pięciu z siedmiu prefektur w Tybetańskim Regionie Autonomicznym. 11 powiatów, w których było pona...

Stan odżywienia i zdrowia tybetańskich dzieci żyjących na dużych wysokościach

Dzieci żyjące na dużych wysokościach często mają opóźniony wzrost, ale nie wiadomo, czy opóźnienie wzrostu jest związane z wysokością lub innymi czynnikami. Metody
Multikulturowy zespół opieki zdrowotnej ocenił 2078 tybetańskich dzieci w wieku od 0 do 84 miesięcy na antropometryczne i kliniczne objawy niedożywienia. Dzieci zamieszkiwały 11 powiatów, w których znajdowało się ponad 50 różnych społeczności miejskich i nieurbanskich (nomadycznych, rolniczych lub podmiejskich) w Tybetański...

Rzut bocznej granicy szczytów plucnych

Białka G są rodziną białek wiążących nukleotydy guaninowe, które pośredniczą w transdukcji sygnału przez błony komórkowe. Te białka sprzęgają receptory powierzchni komórkowej z ich układami generowania sygnałów drugiego przekaźnika i w ten sposób regulują aktywność wewnątrzkomórkowych enzymów efektorowych i kanałów jonowych1, 2. Białka G dzielą strukturę heterotrimeryczną złożoną z podjednostek ., . i .. Podjednostki . i . są ściśle związane ze sobą jako kompleks i wy...

Najnowsze zdjęcia w galerii dragonmc:

331#olx pasłęk , #przychodnia komorowskiego , #novocardia , #urotrim , #funnyguilds , #meniscektomia , #calcium alergo plus , #myringotomia , #nacięcie błony bębenkowej , #złamanie rzepki ,