Kontrolowana próba cyklosporyny w leczeniu pierwotnej marskości żółciowej ad

Dwie trzecie pacjentów z pierwotną marskością żółciową otrzymywało cyklosporynę i jedną trzecią placebo. Badanie populacji i dawka cyklosporyny
Tabela 1. Tabela 1. Porównanie zmiennych klinicznych, biochemicznych i histologicznych na początku badania * Badanie rozpoczęło się kwietnia 1985 r., A naliczanie pacjentów kontynuowano do lutego 1988 r. W tym okresie 59 pacjentów z pierwotną marskością żółciową spełniało nasze kryteria uczestnictwa , a 40 zgłosiło się na ochotnika do udziału. Nie było różnic w objawach klinicznych, pomiarach biochemicznych ani histologicznym pomiędzy 40 pacjentami, którzy uczestniczyli w badaniu, a 19 osobami, które zdecydowały się nie uczestniczyć w badaniu. W niniejszym raporcie opisano pierwszych 29 pacjentów, którzy zgłosili się do badania. Obserwowano je przez co najmniej jeden rok, a 20 z nich obserwowano przez dwa lata lub dłużej. Po włączeniu grupy cyklosporyny i placebo były bardzo podobne pod względem wskaźników klinicznych, biochemicznych i histologicznych (tab. 1).
Pacjenci przypisani do grupy cyklosporyny otrzymali początkową dawkę 4 mg na kilogram masy ciała na dzień, podawaną doustnie w dwóch równych dawkach. U pacjentów, którzy otrzymywali cyklosporynę, średnia dawka podtrzymująca wynosiła 3,9 mg na kilogram na dzień, podawana doustnie w dwóch równych dawkach. Najniższe poziomy cyklosporyny w krwi pełnej utrzymywały się w zakresie od 80 do 120 ng na mililitr, jak zmierzono za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. 21 Najniższe poziomy cyklosporyny w pełnej krwi monitorowano co tydzień przez dwa miesiące, następnie co miesiąc przez cały okres badania w celu dostosowania dawkowanie w celu utrzymania pożądanych poziomów minimalnych.
Badanie fizyczne wykonano przy wejściu, po 6 i 12 miesiącach, a następnie co roku. Badania wątroby i biochemii były przeprowadzane przy wprowadzaniu i co trzy miesiące w trakcie badania. Echochirurgiczne badanie ultrasonograficzne wątroby i jamy brzusznej wykonano przy wejściu, a następnie corocznie w celu potwierdzenia nadciśnienia wrotnego. Perytoneoskopię z ukierunkowaną biopsją wątroby wykonano u wszystkich pacjentów wchodzących do badania. Dwudziestu pacjentów ukończyło dwa lata w badaniu, a następnie wykonano protokół biopsji wątroby; przeprowadzono perytoneoskopię i skierowaną biopsję u 13 z tych pacjentów, a wykonano ślepą przezskórną biopsję przezskórną w 7. Czynność nerek monitorowano przez pomiar poziomów kreatyniny w surowicy przy przyjęciu i w trzymiesięcznych odstępach; badanie klirensu ifalamatu przeprowadzano przy przyjęciu iw odstępach rocznych.22 Aby monitorować nadciśnienie, pacjentom zalecano codzienne rejestrowanie ciśnienia krwi przez pierwsze cztery tygodnie, a następnie trzy razy w tygodniu na czas trwania badania. badanie. Wyniki te zostały przesłane do naszej pielęgniarki-koordynatora i zostały przeanalizowane przez badaczy. Nieprawidłowe pomiary ciśnienia krwi zostały zweryfikowane przez lekarza prowadzącego, a odpowiednie leczenie zostało wszczęte, jak wskazano klinicznie.
Każdy pacjent był przesłuchiwany przez pielęgniarki-koordynatora i przez prowadzącego hepatologa o objawach zmęczenia i świądu przy wejściu. Zmęczenie oceniano zgodnie z następującą klasyfikacją: wynik oznaczał brak zmęczenia; 2 wskazano łagodne zmęczenie, które nie zakłócało codziennego życia (pacjent był w stanie wykonywać codzienne czynności); 3 wskazane zmęczenie wymagające dodatkowego odpoczynku, zakłócające codzienną funkcję, ale pozwalające na pracę w pełnym wymiarze godzin; i 4 wskazane zmęczenie, które spowodowało, że pacjent nie był w stanie pracować w pełnym wymiarze godzin (osiem godzin dziennie), a to obniżyło jakość życia
[patrz też: przychodnia dragonów, jak zwiekszyc fps w minecraft, ciągle wzdęty brzuch ]